Wiadomości podstawowe > Konfigurowanie drukarek

Drukuj

Konfigurowanie drukarek

Po zainstalowaniu Handlu należy otworzyć okna definiowania krojów pisma i sprawdzić ustawienia drukarki, rozmiaru papieru oraz kroje pisma. W przeciwnym wypadku wydruki mogą być nieprawidłowo formatowane. Ustawienie drukarek dotyczy tylko modułu handlowego. Jeśli pracujemy również w innym module Symfonia należy parametry te określić ponownie tylko dla niego. W przypadku wersji sieciowej, parametry drukarek dla każdej końcówki są niezależne od pozostałych. Zapewnia to prawidłowość ustawień bez względu na wersję Windows zainstalowaną na każdej z końcówek. Ustawienia dla drukarek dotyczą wszystkich firm obsługiwanych przez moduł.

 

Po wybraniu na drzewku ustawień grupy ustawień Drukarka graficzna, Drukarka tekstowa lub Drukarka fiskalna w prawej części okna pojawią się dane związane z odpowiednią grupą drukarek i krojami pisma wykorzystywanymi przez raporty.

 

Drukarki tekstowe

Drukarki graficzne

Drukarki fiskalne

 

Zobacz również:

Kasy fiskalne