Gospodarka magazynowa > Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy

Drukuj

Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy

Aby przygotować jednolity plik kontrolny dla dokumentów magazynowych:

1.Kliknij przycisk Magazyn (Ctrl+2).

2.W oknie kartoteki Magazyn kliknij przycisk Wydruki.

3.W oknie Wybór wydruku wybierz raport JPK_Mag - Obrót magazynowy i kliknij przycisk OK.

4.W oknie Jednolity plik kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. Dokumenty uwzględnione zostaną według daty operacji.

Magazyn – wybierz, które magazyny zostaną uwzględnione w raporcie.

Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby utworzyć jednolity plik kontrolny we wskazanej lokalizacji.

 

Ustawienie Korekta nie jest wykorzystywane w raportach tworzonych w programie Symfonia Handel.

 

Zobacz także:

Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu

Jednolity plik kontrolny - faktury sprzedaży