Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z modułem Finanse i Księgowość

Drukuj

Księgowania - współpraca z modułem Finanse i Księgowość

Ustawienia synchronizacji kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów z odpowiednimi kartotekami modułu Finanse i Księgowość

 

Parametry księgowań

hmtoggle_plus1Tworzenie wzorca parametru księgowania

hmtoggle_plus1Usuwanie wzorca parametru księgowania

hmtoggle_plus1Tworzenie parametru księgowania

hmtoggle_plus1Usuwanie parametru księgowania

hmtoggle_plus1Przypisywanie parametru księgowania do kontrahenta, pracownika, urzędu lub towaru

 

Schematy księgowań

hmtoggle_plus1Edycja wzorca schematu księgowania

hmtoggle_plus1Tworzenie schematu księgowania

hmtoggle_plus1Usuwanie schematu księgowania

hmtoggle_plus1Przypisywanie schematu księgowania do dokumentu

hmtoggle_plus1Przypisywanie schematu księgowania do pozycji dokumentu