Gospodarka magazynowa > Inwentaryzacja

Drukuj

Inwentaryzacja

Operacja ta wspomaga czynności wprowadzania towarów do nowego magazynu, zmiany cen towarów w magazynie (przecena), oraz uzgadniania danych ewidencji magazynowej ze stanem faktycznym.

 

Akademia Symfonii

Kurs - Przeprowadzenie inwentaryzacji w Symfonia Handel*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Po wybraniu w oknie kartoteki Towary przycisku Operacje > Inwentaryzacja program otwiera okno Arkusze inwentaryzacyjne, prezentujące wszystkie arkusze inwentaryzacyjne istniejące w systemie. Dla każdego z arkuszy podana jest data utworzenia, nazwa magazynu, którego dotyczy, opis arkusza oraz kod użytkownika, który ten arkusz utworzył.

 

img_hm_09

 

Ilości towaru na arkuszach inwentaryzacyjnych prezentowane są zgodnie z ustawieniem parametru Jednostka używana jako miano ilości w Ustawieniach.

 

Przycisk Nowy otwiera okno Nowy arkusz inwentaryzacyjny, przycisk Usuń usuwa bieżący (podświetlony) arkusz. Naciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie powoduje przejście do edycji bieżącego arkusza. Towary można sortować w oknie arkusza inwentaryzacyjnego po nazwie towaru.

 

Przycisk Import z pliku otwiera okno, w którym można wskazać plik TXT z którego wykonany zostanie import danych dla nowego arkusza inwentaryzacyjnego.

Format pliku dla importu arkusza inwentaryzacyjnego >>

 

Arkusze inwentaryzacyjne

Dane będące podstawą do utworzenia dokumentów magazynowych zmieniających stan i wartość magazynu zgodnie ze tanem faktycznym są wprowadzane najpierw do dokumentów zwanych arkuszami inwentaryzacyjnymi. Program obsługuje obecnie arkusze inwentaryzacyjne następujących typów:

Inwentaryzacja – obsługujący spis z natury.

Inwentaryzacja według dostaw – obsługujący spis z natury z uwzględnieniem poszczególnych dostaw towarów.

Protokół wprowadzenia – obsługujący wprowadzanie towarów do nowego magazynu.

Protokół przeceny – obsługujący przecenę towarów w magazynie. Ceny prezentowane są tu dla jednostek ewidencyjnych. Gdy na towarze jest ustawiona jednostka domyślna, to w pozycji dokumentu pola ilość, stara cena, nowa cena będą prezentowały wartości dotyczące jednostki domyślnej a nie ewidencyjnej.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Inwentaryzacja

Nowy arkusz inwentaryzacyjny

Arkusz inwentaryzacyjny

Spis z natury

Tworzone dokumenty magazynowe