Sprzedaż > Import kursów walut NBP

Drukuj

Import kursów walut NBP

W menu podręcznym dla listy dokumentów sprzedaży znajduje się polecenie Import kursów walut NBP. Jest ono przeznaczone do automatycznego wczytania udostępnianych przez Narodowy Bank Polski kursów walut.

 

img_h50_008

 

Import kursów walut NBP zawiera ustawienia:

Adres strony – określa adres strony, na której publikowany jest plik XML z kursami walut NBP.

Typ tabeli – określa, która tabela kursów zostanie zaimportowana.

Typ daty – określa czy kursy pobrane zostaną według daty publikacji czy daty notowania.

Importuj od dnia – określa datę, od której zaimportowane zostaną kursy walut (import wykonywany jest tylko w zakresie podanego roku).

Czy dodawać nowe waluty? – gdy zaznaczone importowane będą kursy dla wszystkich walut (nawet jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane w programie); gdy odznaczone zaimportowane zostaną tylko kursy zdefiniowanych w programie walut.

Czy nadpisać istniejące waluty? – gdy zaznaczone import kursów walut nadpisze ewentualne zmiany wyprowadzone przez użytkowników w tabeli kursów.

 

Jak to zrobić - aktualizowanie kursów walut