Eksport danych > Eksport danych wybranych pracowników

Drukuj

Eksport danych wybranych pracowników

Operacja ta umożliwia zapisanie wybranych danych w pliku tekstowym (w wybranym formacie), skąd mogą one być odczytane przez inny program.

 

W oknie wybierz format eksportu danych:

Eksport pracowników (format 3)

Eksport pracowników (format SDF)

 

Przyciski poleceń:

Nowy – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju eksportu umożliwiające dodanie nowego rodzaju eksportu danych.

Usuń – usuwa wybrany rodzaj eksportu danych.

Edytuj – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju eksportu umożliwiające edycję wybranego rodzaju eksportu danych.

Wykonaj – wybranie przycisku powoduje rozpoczęcie procesu wybranego wcześniej rodzaju eksportu danych. Zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać nazwę pliku tekstowego dla eksportowanego zbioru danych.

Anuluj – zamyka okno.

 

Zobacz także:

Procedura eksportu danych w formacie 3