Współpraca z Symfonia ERP Finanse i Księgowość > Zlecanie e-Przelewów

Drukuj

Zlecanie e-Przelewów

Przelewy elektroniczne

Symfonia ERP Finanse i Księgowość umożliwia wystawianie poleceń przelewów elektronicznych do różnych podmiotów (np. kontrahentów, urzędów skarbowych) oraz osób indywidualnych (np. pracowników) w oparciu o dane wprowadzone do kartotek systemowych. Zlecenie przelewu elektronicznego może być też użyte do przelania środków pomiędzy własnymi rachunkami firmowymi.

 

Przelewy elektroniczne mogą być sporządzane jako pojedyncze lub zbiorcze (np. do wielu kontrahentów i/lub uwzględniające rozliczenie wielu transakcji).

 

Przelew pojedynczy można sporządzić w oknie Dokumenty oraz w oknie Rozrachunki. Przelew pojedynczy do Urzędu Skarbowego można też sporządzić bezpośrednio w oknie deklaracji podatkowej.

 

Przelew zbiorczy można wystawić wyłącznie w oknie Rozrachunki.

Rozrachunki, z których zostały wystawione polecenia przelewu, są oznaczane w kolumnie e-P na liście w oknie Rozrachunków ikonką img_fkf_10.

 

Pojedynczy przelew elektroniczny

Zlecenie pojedynczego przelewu elektronicznego oraz zlecenie przelewu do Urzędu Skarbowego można sporządzić w oknie Zleć e-Przelew otwieranym z menu Dokumenty / Przelewy. W oknie tym należy podać dane podmiotu zlecającego oraz dane kontrahenta lub urzędu.

Wystawiony przelew jest przesyłany do modułu RDF i umieszczany na liście dokumentów w katalogu Przelewy.

img_fkf_06

 

Przelewy elektroniczne można również wystawiać w oknie przeglądania rozrachunków wybierając polecenie e-Przelew pojedynczy. W zależności od wybranej pozycji z listy nierozliczonych transakcji, pola na formularzu są wypełniane automatycznie, ale można je edytować.

img_fkf_07

 

Zbiorczy przelew elektroniczny

Elektroniczny przelew zbiorczy można wystawić w oknie Rozrachunki wybierając polecenie e-Przelew zbiorczy z menu Operacje.

Aby wybrać rozrachunki, na podstawie których zostanie sporządzony przelew zbiorczy, należy w lewej kolumnie listy rozrachunków zaznaczyć żądane elementy składowe.

Po wybraniu polecenia e-Przelew zbiorczy zostanie wyświetlone okno raportu Zleć e-Przelew a następnie formatka e-Przelew zbiorczy z polami wyboru, w których można zaznaczyć opcje przelewu.

 

Pokaż e-Przelewy

Polecenie Pokaż e-Przelewy otwierane w oknie rozrachunków z menu Operacje służy do przeglądania listy przelewów elektronicznych sporządzonych dla wybranych rozrachunków. Polecenie otwiera okno e-przelewy.

W oknie przelewów można wykonać operacje zlecenia, wysłania, akceptacji, odrzucenia lub usunięcia przelewu. Można w nim również przeszukiwać i filtrować listę przelewów.

img_fkf_08

 

Przelew z formatki deklaracji podatkowej

Z okna Operacje można zlecić przelewy elektroniczne, które służą do rozliczania deklaracji podatkowych z właściwymi urzędami.

Po wybraniu polecenia Zleć e-Przelew zostaje otwarte okno z listą rachunków bankowych. Użytkownik może z niej wybrać firmowy rachunek bankowy, z którego będzie uregulowana należność do urzędu. Zlecony przelew elektroniczny zostanie wysłany do modułu RDF.

       

img_fkf_09