Współpraca z Symfonia ERP Finanse i Księgowość > Wyszukiwanie e-faktur

Drukuj

Wyszukiwanie e-faktur

W oknie Dokumenty w panelu Przeglądanie znajduje się opcja wyszukiwania e-Faktur.

 

Wyświetlanie w module Finanse i Księgowość listy faktur zarejestrowanych w  Repozytorium Dokumentów:

1.Wybierz przycisk Dokumenty.

2.W oknie Dokumenty wybierz polecenie Przeglądanie.

3.W panelu Przeglądanie wybierz polecenie Repozytorium Dokumentów.

4.Zostanie wyświetlone okno z listą wybranych dokumentów w Repozytorium Dokumentów umożliwiające wykonanie dodatkowych operacji dostępnych w tym oknie (np. wyeksportowanie faktur na dysk lokalny w celu przekazania Kontrolerowi Skarbowemu).

img_fkf_03