Współpraca z Symfonia ERP Handel > Tworzenie umów na otrzymywanie e-faktur i ich rejestracja

Drukuj

Tworzenie umów na otrzymywanie e-faktur i ich rejestracja

Warunkiem niezbędnym do wystawiania faktur w formie elektronicznej jest wyrażenie przez kontrahenta pisemnej zgody na otrzymywanie e-faktur lub brak zarejestrowanego sprzeciwu. Repozytorium Dokumentów dostarcza wzór takiej umowy z kontrahentem.

 

Tworzenie dokumentu umowy dla wybranego kontrahenta

1.W oknie pracy „z firmą” modułu Symfonia ERP Handel otwórz kartotekę Kontrahenci.

2.W panelu Kontrahenci na liście zaznacz kontrahenta, z którym chcesz podpisać umowę. Otwórz kliknięciem okno danych tego kontrahenta.

3.Przejdź na zakładkę Umowy. Kliknij przycisk Dodaj.

4.W panelu Rodzaj umowy wybierz Rodzaj umowy. W zależności od tych parametrów umowa będzie obejmować jedynie wysyłkę, odbiór lub obie opcje.

5.W ramce Typ umowy uwzględnij następujące warunki:

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw, to programy zablokują wystawienie e-faktury w zakresie dat jej obowiązywania, bez względu na ustawione parametry pracy.

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Sprzeciw i użytkownik dodaje umowę o typie Zgoda, to przed dodaniem Zgody należy rozwiązać umowę typu Sprzeciw z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Zgoda.

Jeśli jest wprowadzona umowa o typie Zgoda i użytkownik dodaje umowę o typie Sprzeciw, to po zatwierdzeniu tej umowy program automatycznie powinien rozwiązać umowę typu Zgoda z dniem poprzedzającym rozpoczęcie obowiązywania umowy typu Sprzeciw.

6.W ramce Sposób rejestracji umowy należy zadecydować czy utworzona będzie nowa umowa czy zarejestrowana przygotowana wcześniej umowa.

7.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta w panelu Dane umowy podaj dane do umowy:

Numer - wpisz numer kolejny umowy.

Miejscowość - wpisz miejscowość, gdzie została podpisana umowa.

Data dokumentu - kliknij w przycisk img_hmf_02 i w oknie kalendarza wybierz datę rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Data rozpoczęcia kliknij w przycisk img_hmf_02 i w oknie kalendarza wybierz datę zakończenia obowiązywania umowy.

Jeżeli do podpisywania e-faktur będzie używana e-Pieczęć kliknij przycisk img_hmf_03

W oknie Wybór elementów: e-Pieczęcie wybierz pieczęć. Jej skrót (odcisk palca) będzie umieszczony w treści umowy.

Kliknij przycisk Użyj.

Adres e-mail - wpisz adres e-mail kontrahenta, na który będą przesyłane e-dokumenty
E-dokumenty będą się pojawiać w skrzynce pocztowej kontrahenta tylko w przypadku, gdy mamy zainstalowanego klienta poczty elektronicznej obsługującego mechanizm MAPI.

Kliknij przycisk Dalej.

8.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta w panelu Dodatkowe parametry umowy uzupełnij dane zawarte w umowie kładąc szczególną uwagę na pole Adres e-mail odbioru e-Faktur.

9.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta w panelu Podgląd umowy zobacz podgląd umowy, uzupełnij brakujące elementy. Możesz zaznaczyć pola wyboru Drukuj i Podpisz, co spowoduje podpisanie i wydrukowanie umowy po jej wygenerowaniu.

10.Kliknij przycisk Dalej.

11.W oknie kreatora Nowa umowa kontrahenta w panelu Zakończenie kliknij przycisk Zakończ.

Po zakończeniu tworzenia umowy można ją wydrukować i dać kontrahentowi w formie papierowej lub podpisać elektronicznie i wysłać e-mailem. Aby umowa była prawomocna, musi zostać podpisana przez kontrahenta. Po otrzymaniu podpisanej umowy, należy zarejestrować ten fakt w Repozytorium Dokumentów.

 

Rejestrowanie umowy z kontrahentami na wymianę dokumentów elektronicznych

1.W oknie pracy „z firmą” modułu Symfonia ERP Handel otwórz kartotekę Kontrahenci.

2.W panelu Kontrahenci na liście zaznacz kontrahenta, z którym chcesz podpisać umowę. Otwórz kliknięciem okno danych tego kontrahenta.

3.Pojawi się panel ze szczegółowymi danymi kontrahenta.

4.Wybierz zakładkę Umowy.

5.Kliknij przycisk Potwierdzenie na pasku narzędziowym.

6.Pojawi się komunikat z pytaniem Czy potwierdzić wybraną umowę?

7.Chcąc potwierdzić umowę kliknij Tak, jeżeli chcesz zrezygnować kliknij Nie.

8.W oknie Potwierdzenie umowy ustal datę obowiązywania oraz wybierz plik z umową i dodaj opis do potwierdzenia.

Dopiero po wykonaniu tej operacji można rozpocząć wystawianie e-dokumentów. Podczas wystawiania faktury dla tego kontrahenta program sprawdza na podstawie daty wystawienia faktury, czy potwierdzona umowa zaczęła już obowiązywać i na tej podstawie proponuje wystawienie e-faktury lub faktury papierowej.