Współpraca z Symfonia ERP Finanse i Księgowość > Import wyciągów bankowych

Drukuj

Import wyciągów bankowych z modułu Repozytorium Dokumentów

Wyciągi bankowe pobrane i zapisane w  Repozytorium Dokumentów mogą zostać zaimportowane do modułu Finansowo-Księgowego. Wyciągi bankowe zawierają zapis operacji bankowych wykonanych przez bank obsługujący konto bankowe użytkownika, takich jak polecenia wpłat od klientów, polecenia zapłaty klientom, polecenia wypłat wynagrodzeń i zaliczek dla pracowników, polecenia zapłaty towarzyszące deklaracjom podatkowym czy też opłaty bankowe.

 

Aby przeprowadzić import wyciągów bankowych z Repozytorium Dokumentów, w menu Firma należy wybrać polecenie Pobierz z Repozytorium / Wyciągi bankowe. Polecenie to otwiera okno Wybór elementów: Wyciągi bankowe. W oknie można wykonać operacje pobrania wyciągów, przeprowadzenia importu wskazanych wyciągów oraz przefiltrowania i przeszukania listy z pobranymi wyciągami.

 

Jeżeli w Repozytorium Dokumentów zostały zdefiniowane dwa lub więcej rachunki firmowe, użycie przycisku Pobierz wyciąg otworzy okno Wybór elementu: Rachunki bankowe, w którym znajduje się lista firmowych rachunków.

 

Wybranie danego rachunku bankowego umożliwi pobranie pliku z wyciągami bankowymi zawierającymi operacje bankowe związane z wybranym kontem. Pliki z wyciągami bankowymi zostały wcześniej przesłane z banku i zapisane w zdefiniowanym wcześniej katalogu użytkownika. W katalogu tym zostały również zapisane wizualizacje wyciągów w postaci plików PDF-owych.

Pobrane wyciągi można zaimportować do modułu FK, wskazując na formatce wyboru elementów wyciąg do pobrania i korzystając z polecenia Użyj.

 

img_fkf_04

 

Zaimportowany wyciąg zostanie zapisany na liście dokumentów księgowych w buforze. W trakcie uzgadniania importowanych danych należy uzgodnić konto rachunku bankowego, wskazać typ dokumentu dla wyciągu, jak również konta kontrahentów i pracowników oraz konta księgowe dla poszczególnych operacji bankowych znajdujących się na wyciągu. Dane te można później uzupełniać i zmieniać po otworzeniu dokumentu w trybie do edycji. Po uzgodnieniu i sprawdzeniu wprowadzonych zapisów dokument można zaksięgować.

 

img_fkf_05