Współpraca z Symfonia ERP Handel > Import operacji bankowych w module Handel

Drukuj

Import operacji bankowych w module Handel

Wybranie polecenia Import operacji bankowych z menu Firma programu rozpoczyna import danych operacji bankowych z Repozytorium Dokumentów do kartoteki pieniędzy. Aby operacja była możliwa, rachunek bankowy dla którego będą importowane dokumenty płatności musi być zdefiniowany w Symfonia ERP Handel (nie może to być rachunek walutowy). W przeciwnym wypadku operacja bankowa nie zostanie zaimportowana.

 

Po imporcie operacji bankowych, w kartotece Pieniądze zostaną dodane dokumenty wpłat i wypłat. Możliwy jest import. Można zaimportować operację, do której w Repozytorium jest przypisany podmiot, albo bez przypisanego podmiotu. Jeżeli chcemy ponownie zaimportować operacje już raz zaimportowane do Handlu, to do zmiany statusu takiej operacji służy raport pomocniczy Zmiana statusu operacji bankowych.

 

Jeżeli podmiot będzie przypisany do operacji bankowej w Repozytorium Dokumentów, to kontrahent podpowie się na płatności z automatu. Podczas takiego importu można wskazać innego kontrahenta z innym rachunkiem. Aby dopisać ten rachunek do kontrahenta, znacznik zapisz rachunek musi być zaznaczony.

Przy imporcie operacji bankowych można automatycznie rozliczyć dokumenty handlowe. Aby rozliczenie było możliwe - na operacji bankowej numer rachunku kontrahenta, kwota oraz opis płatności muszą być zgodne z danymi na rozrachunku.