Ustawienia > Zmiana hasła zalogowanego użytkownika

Drukuj

Zmiana hasła zalogowanego użytkownika

Zmiana hasła dla użytkownika możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w login użytkownika znajdujący się w prawym dolnym rogu programu.

 

img_142