Panele meldunkowe > Zamknięcie zlecenia

Drukuj

Zamknięcie zlecenia

W programie od wersji 2021.1a istnieje możliwość zakończenia zlecenia z poziomu panelu meldunkowego. Aby to zrobić, użytkownik musi posiadać stosowne uprawnienia.

 

Aby zakończyć zlecenie należy nacisnąć ikonę zaznaczoną na rysunku poniżej, a następnie potwierdzić zakończenie zlecenia.

 

img_204