Ustawienia > Ustawienia główne > Zakładka Integracja

Drukuj

Zakładka Integracja

img_174

 

Program korzysta z OLE Automation – włącza integrację w wykorzystaniem OLE Automation.

Widoczność HMF w trybie OLE – uruchamia widoczność graficznego interfejsu użytkownika (modułu Symfonia ERP Handel). Ustawienie wykorzystywane jest w celu weryfikacji poprawności działania integracji.

 

Status połączenia – Ikona informuje o tym czy integracja OLE Automation została uruchomiona. Weryfikacja poprawności odbywa się raz na 1 minutę.

 

img_202