Ustawienia > Wydziały

Drukuj

Wydziały

Funkcja umożliwia definiowanie wydziałów produkcyjnych.

Pola Kod wydziału oraz Nazwa to dane identyfikujące wydział.

 

img_128

 

Zdefiniowane wydziały mogą zostać przypisane do typów zleceń produkcyjnych. Również zakładając kartę technologiczną można wskazać wydział, do którego zostanie przypisana karta. Funkcjonalność ta może mieć wówczas zastosowanie w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników do widoczności zleceń produkcyjnych oraz kart technologicznych.

 

Aby ograniczyć widoczność Kart technologicznych oraz Zleceń produkcyjnych ze wskazanym wydziałem należy poprzez pole Użytkownicy wybrać użytkownika a następnie przyciskiem Dodaj przypisać go do wybranego wydziału.

 

img_129

 

Karty technologiczne oraz typu zleceń bez przypisanego wydziału są widoczne dla wszystkich użytkowników

Zaznaczone pole Admin oznacza użytkownika, któremu nadany został zestaw praw Administratora Modułu Zarządzanie Produkcją. Użytkownik taki bez względu na przypisanie do wydziału, widzi wszystkie dane dostępne w Programie.