Panele meldunkowe > Wydruk etykiet

Drukuj

Wydruk etykiet

W oknie Przyjęcie Magazynowe dostępne są dwa przyciski:

 

Podgląd etykiet – przenosi do okna w którym istnieje możliwość zmiany domyślnej etykiety podczas pracy przy zleceniu.        
W oknie tym możemy wydrukować zaznaczoną etykietę.  

img_152

 

Z poziomu Podglądu etykiet możemy określić ile etykiet ma zostać wydrukowanych.

 

img_200

 

Jeżeli etykieta przypisana jest do grupy Etykieta zbiorcza użytkownik będzie miał możliwość podania ilości wyrobów w opakowaniu dla którego jest etykieta. Informacja ta może znaleźć się na etykiecie.

 

img_201

 

img_153

 

Wydruk etykiet – wybór dokumentów, dla których można wydrukować etykiety. Jeżeli w kartotece towaru w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją jest zaznaczone generowanie numerów seryjnych, to po wyborze dokumentu program przechodzi do okna wyboru dostaw.

 

img_154

 

Po wystawieniu dokumentu przyjęcia magazynowego, jeżeli włączono  pytanie o wydruk etykiet program zapyta czy ma wydrukować etykiety dla przyjętych produktów.

Aplikacja przy drukowaniu korzysta z domyślnej drukarki systemu.

 

W module Zarządzanie Produkcją > Ustawienia > Ustawienie główne > Panel meldunkowy istnieje możliwość włączenia wyboru drukarki.  

 

img_155