Ustawienia > Ustawienia początkowe

Drukuj

Ustawienia początkowe

Pracę z modułem Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją rozpoczyna się od zdefiniowania ustawień takich jak:

Kalendarzy i ich typów

Typów zleceń

Typów planów

Wydziałów

Gniazd produkcyjnych

Stanowisk

Magazynów  

Pracowników modułu Produkcja

Ustawień dla opcji „Planowanie”

Ustawień głównych systemu

 

Powyższe ustawienia konfiguruje się w grupie Ustawienia modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem praw Administrator modułu Zarządzania Produkcją ma dostęp do tej grupy ustawień. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych operacji, w tym również przypisywanie administratorowi systemowego zestawu praw „Administrator modułu Zarządzania Produkcją”, ma miejsce w module Administracja. Więcej informacji na temat modułu Administracja można uzyskać w dokumentacji użytkownika do tego modułu.

 

W oknach poszczególnych grup ustawień dostępne są m.in. następujące przyciski:

Szukaj – wyszukiwanie; (filtrem jest pierwszy wiersz, w którym należy wpisać szukany wyraz lub frazę).

Nowy – tworzenie nowych pozycji.

Dodaj – dodawanie pozycji poprzez wybór z listy dostępnych opcji.

Anuluj – rezygnacja z definiowania.

Usuń – usuwanie zaznaczonej pozycji.

Zapisz – zapisanie wprowadzonych zmian.

Wydruk listy – drukowanie listy pozycji.