Ustawienia > Stanowiska

Drukuj

Stanowiska

Funkcja ta umożliwia definiowanie stanowisk. Wybrane stanowisko można przyporządkować do gniazd produkcyjnych. Na tym etapie określa się również wykorzystanie w danym kalendarzu stanowiska oraz dzienną wydajność na stanowisku.

 

Po wprowadzeniu zmian w oknie Stanowiska, przycisk Aktualizuj technologie pozwoli automatycznie zaktualizować parametry stanowisk, które zostały użyte na karcie technologicznej.

 

img_09

 

Pola do wypełnienia:

Kod i Nazwa – symbol i nazwa stanowiska.

Gniazdo – wybór gniazda produkcyjnego, do którego zostanie przypisane stanowisko.

Dzienna wydajność (rbg) – dzienna wydajność na stanowisku liczona w roboczogodzinach.

Kalendarz – wybór wcześniej zdefiniowanego kalendarza.