Ustawienia > Pracownicy

Drukuj

Pracownicy

Funkcja ta umożliwia definiowanie pracowników realizujących procesy produkcyjne.

 

img_11

 

Pola do wypełnienia:

Kod wykonawcy i Imię Nazwisko – dane identyfikujące pracownika.

Stawka godzinowa – stawka godzinowa pracownika.

Wydajność dzienna [rbg] – dzienna wydajność pracownika liczona w roboczogodzinach.

Wydział – wydział, do którego przypisany jest pracownik.

Kalendarz – kalendarz, według którego pracuje osoba.

 

Aktywne przy licencji na panele meldunkowe:

Panel meldunkowy – Aktywności użytkownika w panelu meldunkowym.

Identyfikator – Hasło użytkownika w panelu meldunkowym.

Identyfikator liczbowy – Unikalny kod pracownika do logowania się w panelu.

Użytkownik ERP – Przypisanie pracownika aktywnego w panelu do uprawnień użytkownika w module.

 

Wydruk identyfikatora – dla wybranych z listy pracowników (zaznaczonych w pierwszej kolumnie) przygotowuje do wydruk kodów paskowych wykorzystywanych do logowania się w panelach meldunkowych.

 

Import pracowników – otwiera okno konfiguracji parametrów bezpośredniego połączenia do bazy, z której wykonywany będzie import pracowników.

 

img_pzf_oz_07

 

Po połączeniu z bazą prezentowana jest lista pracowników, z której można wybrać tych którzy zostaną zaimportowani.

 

img_pzf_oz_08

 

 

Uprawnienia - Panel Meldunkowy – otwiera okno ustawień praw wybranego pracownika do paneli meldunkowych. Domyślnie użytkownik nie posiada prawa do żadnej operacji.