Ustawienia > Kalendarze - wyjątki

Drukuj

Kalendarze - wyjątki

Funkcja ta pozwala dodawać wyjątki do wcześniej zdefiniowanych kalendarzy produkcyjnych. W oknie tym można również zdefiniować wyjątek dla stanowiska tak, aby ograniczyć lub wyłączyć jego udział
w procesach produkcyjnych wybranego dnia.

img_03

 

W kolumnach Rozpoczęcie oraz Koniec należy wpisać zmieniony przedział czasu - nowe godziny pracy.