Ustawienia > Kalendarze

Drukuj

Kalendarze

Funkcja umożliwia definiowanie kalendarzy do wcześniej utworzonych typów kalendarzy.

 

img_02

 

Wprowadzając nowy kalendarz pracy uzupełnia się następujące pola:

ID kalendarza - symbol identyfikujący rodzaj kalendarza (np. pierwsza zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana).

Dzień tygodnia - dzień zmiany.

Rozpoczęcie i Koniec - godzina rozpoczęcia i zakończenia danej zmiany.