Strona startowa

Drukuj

Raporty w Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

W programie termin raport oznacza program tworzący zestawienia, wydruki lub wykonujące niektóre obliczenia. Są one napisane we własnym języku raportów. W niniejszej pomocy opisane zostały raporty dostarczone wraz z programem Sage Symfonia Start Mała Księgowość.

Raporty uruchamiane są poleceniem Wykonaj raport dostępnym w menu rozwijanym przyciskiem Zestawienia oraz Operacje. Polecenie otwiera okno wyboru raportu. Wynikiem raportu jest zestawienie, które można przeglądać oraz wydrukować.

 

hmtoggle_plus1Okno Firma

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka deklaracji podatkowych

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka kontrahentów

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka pieniędzy

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka pojazdów

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka pracowników

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka remanentów

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka urzędów

hmtoggle_plus1Okno Kartoteka właścicieli

hmtoggle_plus1Okno Kontrahent

hmtoggle_plus1Okno KPiR

hmtoggle_plus1Okno Ochrona danych osobowych (kontrahent)

hmtoggle_plus1Okno Ochrona danych osobowych (pracownik)

hmtoggle_plus1Okno Pracownik

hmtoggle_plus1Okno Rejestr sprzedaży

hmtoggle_plus1Okno Rejestr środków trwałych

hmtoggle_plus1Okno Rejestr wyposażenia

hmtoggle_plus1Okno Rejestr zakupu

hmtoggle_plus1Okno Różnice kursowe

hmtoggle_plus1Okno Ryczałt

hmtoggle_plus1Okno Urząd

hmtoggle_plus1Okno Właściciel

 

Anonimizacja danych osobowych