Raporty programu > Okno Ryczałt

Drukuj

Okno Ryczałt

Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE

Zestawienie: Podsumowanie ewidencji przychodów

Zestawienie: Wydruk ewidencji