Raporty programu > Okno Ryczałt > Zestawienie: Wydruk ewidencji

Drukuj

Zestawienie: Wydruk ewidencji

Przeznaczenie

Tworzy wydruk ewidencji przychodów za wybrany miesiąc aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Ryczałt > Zestawienia > Wykonaj raport > Wydruk ewidencji.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk ewidencji, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu