Raporty programu > Okno Ryczałt > Zestawienie: Podsumowanie ewidencji przychodów

Drukuj

Zestawienie: Podsumowanie ewidencji przychodów

Przeznaczenie

Tworzy wydruk tabeli podsumowań ewidencji przychodów kolejnych miesięcy aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Ryczałt > Zestawienia > Wykonaj raport > Podsumowanie ewidencji przychodów.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.