Raporty programu > Okno Firma > Zestawienie: Zestawienie rejestrów

Drukuj

Zestawienie: Zestawienie rejestrów

Przeznaczenie

Tworzy przygotowuje dla firmy zestawienie rejestrów w wybranym okresie.

 

Miejsce wywołania

Okno Firma > Zestawienia > Wykonaj raport > Zestawienie rejestrów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zestawienie rejestrów, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu