Strona startowa

Drukuj

Raporty graficzne

Raporty graficzne, dostępne dla programów Sage Symfonia Start umożliwiają przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności firmy.

Użytkownicy Raportów graficznych w poszczególnych programach Sage Symfonia Start mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach: sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są, zarówno przy użyciu standardowych postaci, jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością.

 

Raporty graficzne objętę są odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję, a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Ograniczenia dostępu do danych na poszczególnych stanowiskach realizowane są poprzez system uprawnień do danych i obszarów.

 

Raporty graficzne - uruchamianie funkcjonalności

Lista wykresów

Okno graficznej prezentacji danych

Okno kreatora wykresu

Okno podglądu wydruku

Okno dostowania podglądu wydruku

Okno Zapisz wykres

Okno definiowania przedziałów

Zestawienia

Parametryzowanie danych