Raporty programu > Okno Kartoteka urzędów > Zestawienie: Jednolity plik kontrolny

Drukuj

Zestawienie: Jednolity plik kontrolny

 

Przeznaczenie

Raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

Możliwe jest przygotowanie raportu JPK dla Rejestrów VAT.

 

Miejsce wywołania

W oknie kartoteki Urzędy (CTRL+U) kliknij przycisk Zestawienia i z rozwiniętego menu wybierz polecenie Wykonaj raport. W otwartym oknie Wybór wydruku wybierz raport Jednolity Plik kontrolny.

 

Parametry wykonania

Raport w formacie JPK – rozwijana lista wyboru raportu JPK. W programie Mała Księgowość dostępny jest wyłącznie raport JPK_VAT - Rejestry VAT.

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Korekta – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako składany w celu korekty.

Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

 

Użytkownicy przygotowujący pliki JPK powinni mieć nadane prawo Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod e-deklaracji.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.