Strona startowa

Drukuj

Aktywacja firmy

Pod nazwą aktywacji należy rozumieć informacje o prawach do korzystania z programu, podczas pracy z konkretną firmą. Powinny być zapisane w sposób umożliwiający dostęp do nich programu w czasie jego wykorzystywania.

Przed rozpoczęciem stałego wykorzystywania programu do obsługi danych firmy, należy przeprowadzić aktywację (rejestrację u producenta i wprowadzenie otrzymanego kodu aktywacji). Dostęp do danych nieaktywowanej firmy jest możliwy tylko przez określony czas umożliwiający zapoznanie się z działaniem programu. Poprawne wykonanie aktywacji usuwa ograniczenia czasowe w wykorzystywaniu programu. W celu przeprowadzenia aktywacji należy wybrać polecenie Aktywacja danych firmy z menu Aktywacja i przeprowadzić procedurę aktywacji zgodnie z opisanymi zaleceniami. Szerszy opis aktywacji danych firmy znajduje w artykule Sage Symfonia Start Mała 2.0 Księgowość - Rejestracja i aktywacja dostępnym na dysku instalacyjnym.