Podstawowe okna programu > Okno Parametry pracy dla grupy

Drukuj

Okno Parametry pracy dla grupy

W tym oknie możliwe jest ustalenie wspólnych dla grupy firm parametrów, określających sposób współpracy z bazą danych.

 

Ustawienia parametrów pracy otwierane są z okna Ustawień programu. Przycisk Parametry otwierający okno dostępny jest, gdy wybrano na drzewku grupę Ustawienia.

 

Dla każdej karty w dolnej części okna znajduje się pole wyboru Parametr pracy obowiązuje w bieżącej firmie. Jego zaznaczenie powoduje, że parametr opisany na otwartej karcie będzie ustawiany oddzielnie dla każdej z firm w grupie.

 

Parametry te w niektórych przypadkach określają zawartość pól w tabelach bazy danych, wskazane jest przemyślenie tych ustawień przed rozpoczęciem wykorzystywania programu. Zmiana ustawień parametrów w trakcie pracy z programem nie zmienia funkcjonalności może spowodować niejednorodność zapisów w bazie danych.

 

Ustawienia są pogrupowane w formie drzewka widocznego w górnej części okna. Wybranie w strukturze jednej z pozycji powoduje wyświetlenie w dolnej części związanego z pozycją obszaru ustawień (karty). W oknie dostępne są następujące ustawienia:

 

hmtoggle_plus1Kontrola danych

hmtoggle_plus1Ochrona danych

hmtoggle_plus1Domyślny tryb edycji i prezentacji zapisów

hmtoggle_plus1Parametry druku i zestawień

hmtoggle_plus1Parametry pozycji i zasady numeracji

hmtoggle_plus1Prezentacja danych kartotekowych

hmtoggle_plus1Amortyzacja środków trwałych

hmtoggle_plus1Parametry księgowania pozycji

hmtoggle_plus1Parametry wypełniania deklaracji podatkowych

hmtoggle_plus1Wykonywanie procedur

hmtoggle_plus1Import danych

hmtoggle_plus1Inne