Aplikacja mobilna > Wylogowanie

Drukuj

Wylogowanie

Przycisk Wyloguj umożliwia opuszczenie aplikacji przez użytkownika. Po kliknięciu na przycisk użytkownik zostanie zapytany czy na pewno chce się wylogować. W celu wylogowania z aplikacji należy, w wyświetlonym pytaniu, potwierdzić wykonywaną akcję, klikając Tak. Dane użytkownika zostaną zapamiętane, po czym możliwe będzie ponowne zalogowanie do aplikacji po kliknięciu przycisku Zaloguj. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z przycisku Nie, który umożliwia pozostanie zalogowanym do aplikacji.

 

imgmh_23_8_255