Aplikacja mobilna > Otwieranie/zamykanie dnia

Drukuj

Otwieranie/zamykanie dnia

Otwierania/zamykanie dnia to dodatkowa funkcjonalność, która jest dostępna przy włączonym ustawieniu Otwarcie/zamknięcie dnia w ustawieniach modułu Mobilny Handel.

 

imgmh_23_8_245

 

Dzień pracy handlowca zostaje rozpoczęty po wybraniu przycisku Otwórz dzień. W przypadku włączonego ustawienia Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia po wybraniu przycisku Otwórz dzień na ekranie handlowca ukaże się okno pozwalające na wpisanie stanu licznika w momencie rozpoczęcia dnia pracy. Należy go wpisać używając klawiatury urządzenia. Po wprowadzeniu stanu licznika należy go zatwierdzić wybierając przycisk OK, wówczas dzień pracy zostanie rozpoczęty, a podany stan licznika widoczny będzie dla kierownika w dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przycisk Anuluj przerywa akcję rozpoczęcia dnia, a tym samym handlowiec nie ma możliwości wykonywania akcji handlowych oraz merchandising’owych.

 

imgmh_23_8_246

 

W przypadku, kiedy użytkownik podejmie próbę wykonania akcji zarówno handlowej, jak też merchandising’owej nie otwierając wcześniej dnia, na ekranie pojawi się okno informujące o tym, że dzień nie został rozpoczęty oraz pytanie czy rozpocząć go teraz. Aby móc wykonać podjętą akcję należy wybrać przycisk OK.

 

imgmh_23_8_247

 

Jeżeli włączone jest ustawienie Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia na ekranie pojawi się okno pozwalające na podanie stanu licznika, który zostanie przypisany do rozpoczęcia dnia. W celu zatwierdzenia wprowadzonego stanu należy wybrać przycisk OK. Wówczas użytkownik może kontynuować podjętą akcję. W przypadku wybrania przycisku Anuluj, dzień nie zostaje rozpoczęty a podjęta akcja zostaje przerwana i przypisana do wybranego kontrahenta ze statusem „w buforze”.

 

imgmh_23_8_248

 

Po wykonaniu wizyt w danym dniu, użytkownik może go zamknąć. W tym celu należy wybrać przycisk Zamknij dzień.

 

imgmh_23_8_249

 

W przypadku gdy ustawienie Pytaj o stan licznika przy otwarciu/zamknięciu dnia jest włączone na ekranie urządzenia pojawi się okno umożliwiające podanie stanu licznika w momencie zamykania dnia pracy. Aby dzień został zamknięty, a stan licznika zapamiętany należy wybrać przycisk OK. Zamknięcie dnia powoduje również zamknięcie aktualnego dnia trasówki. Przycisk Anuluj przerywa akcję zamykania dnia.