Aplikacja mobilna > Płatności > Operacje na płatności o statusie "w kolejce"

Drukuj

Operacje na płatności o statusie "w kolejce"

Po wejściu do zakładki Płatności wyświetli się lista płatności. Na liście mogą znajdować się płatności o statusie „w kolejce”.

 

imgmh_23_8_114

 

Kliknięcie na płatność o statusie „w kolejce” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

drukuj płatność wydruk dokumentu płatności.

anuluj wysyłanie – możliwość anulowania wysyłania utworzonej płatności. Anulowane dokumentu płatności zmienia jego status na „w buforze”.

anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.

 

imgmh_23_8_115

 

Wybranie opcji Anuluj wysyłanie spowoduje wstrzymanie wysyłania wszystkich obiektów powiązanych z kontrahentem, dla którego ma być wystawiona płatność jeśli on również ma status „w kolejce”. Kontrahent oraz jego dokumenty o statusie „w kolejce” zmienią status na „w buforze”.

Anulowanie wysyłki płatności powiązanej z kontrahentem o statusie „w kolejce” jest niemożliwe w poniższych przypadkach:

Dla kontrahenta istnieje zafiskalizowany paragon;

Kontrahent jest jednocześnie nabywcą dla innego odbiorcy;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest przypisanych do innych odbiorców;

Kontrahent ma przypisanego nabywcę, który jest jednocześnie odbiorcą dla innego nabywcy.