Aplikacja mobilna > Płatności > Operacje na płatności o statusie "wysłano"

Drukuj

Operacje na płatności o statusie "wysłano"

Po wejściu do zakładki Płatności wyświetli się lista płatności. Na liście mogą znajdować się płatności o statusie „w kolejce”. Również po przejściu do procesu wystawiania dokumentu z zakładki Trasówka, jak i Odbiorcy, ukaże się ekran prezentujący dane kontrahenta oraz jego ostatnie płatności, w tym płatności o statusie „wysłano”.

imgmh_23_8_116

 

Kliknięcie na płatność o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

wydruk dokumentu płatności wydruk dokumentu płatności.

anulowanie – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.