Aplikacja mobilna > Menu główne

Drukuj

Menu główne

Po pomyślnym zalogowaniu ukaże się menu główne aplikacji prezentujące przyciski odpowiadające poszczególnym funkcjonalnościom. Kliknięcie na dany przycisk spowoduje przeniesienie do obsługi wybranego zagadnienia.

 

image48

 

Poza przyciskami takimi jak Trasówka, Odbiorcy, Towary, Zamówienia, Faktury, Płatności, Paragony, Merchandising, Planer, Zamknij dzień, Ustawienia, Otwórz/zamknij dzień (opcjonalnie), Ustawienia, Wyloguj oraz Zamknij na górnym pasku ekranu zamieszczono login zalogowanego do aplikacji handlowca wraz z informacją czy pracuje on w trybie online czy offline (w przypadku pracy w trybie offline widoczny powyżej zielony pasek stanu będzie w kolorze czerwonym). Dostępne są również następujące przyciski:

image49 Synchronizacja – uruchomienie procesu synchronizacji za zgodą handlowca;
image50 Informacje o aplikacji – wyświetlenie podstawowych informacji o aplikacji.

 

Należy pamiętać, że do poprawnego działania aplikacji wymagana jest włączona lokalizacja urządzenia. W przypadku braku dostępu do lokalizacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat, wraz z przekierowaniem użytkownika do ustawień urządzenia w celu zezwolenia aplikacji na dostęp do lokalizacji urządzenia. Po wykonaniu tej czynności użytkownik może już swobodnie korzystać  z aplikacji.

 

Synchronizacja

Synchronizacja jest podstawową kwestią wymaganą do prawidłowego działania aplikacji. To podczas synchronizacji pobierane są wszystkie dane m.in. kontrahenci, towary, cenniki.

 

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji nastąpi automatyczne pobranie danych, jednak użytkownik ma również możliwość wykonania synchronizacji w sposób ręczny, poprzez kliknięcie przycisku Synchronizacja znajdującego się w górnej części ekranu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie wyświetli się okno z wyborem typu synchronizacji:

minimalna – synchronizowane są ustawienia, znaczniki, rodzaje dostaw, rejestry i formy płatności, rodzaje zamówień, cenniki, akcje marketingowe,upusty indywidualne oraz typy wydruków dokumentów,

podstawowa – pobierane są wszystkie dane zawarte w synchronizacji minimalnej oraz kontrahenci, rodzaje zamówień, towary, dystrybutorzy, obrazki towarów i opisy wizyt merchandising’owych,

pełna – synchronizowane są wszystkie dane zawarte w synchronizacji podstawowej oraz trasówki, limity kupieckie, zamówienia, paragony, faktury i płatności.

 

image51

 

Po wybraniu typu synchronizacji na ekranie wyświetlają się parametry synchronizacji. Użytkownik uruchamia synchronizację klikając przycisk Synchronizuj.  

 

 

imgmh295

 

Wówczas rozpocznie się proces pobierania danych, a po zakończonym przebiegu pobierania wyświetli się okno z wynikami.  

 

imgmh296

 

W przypadku pojawienia się problemu z synchronizacją poszczególnego parametru, użytkownik ma możliwość kliknięcia przycisku Odśwież. Po rozwiązaniu problemu i odświeżeniu synchronizacja będzie dalej kontynuowana od momentu jej przerwania.

 

imgmh578

 

Należy pamiętać, iż pobieranie danych wymaga połączenia z Internetem. Utrata połączenia podczas wykonywania synchronizacji może spowodować pobranie niekompletnych danych lub całkowicie uniemożliwić pobieranie, w wyniku czego konieczna będzie ponowna synchronizacja.

 

W ustawieniach aplikacji użytkownik ma możliwość dodawania własnych typów synchronizacji.

 

Ustawienia - Synchronizacja >>