Strona startowa

Drukuj

Logi zdarzeń

Jeżeli w trakcie konfiguracji, uruchomienia lub pracy z rozwiązaniem Symfonia Mobilny Handel wystąpią problemy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów zdarzeń:

1)Logi aplikacji mobilnej – w ustawieniach aplikacji mobilnej w grupie Logi widoczny jest przycisk Wyślij.

 

imgmh_23_8_257

 

Po kliknięciu przycisku Wyślij logi z aplikacji mobilnej zostaną wysłane do centrali. Logi te zapisywane są  do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog mobileHandelLogs. Należy pamiętać, że folder nie będzie wyświetlany, jeśli z aplikacji nie zostały wysłane żadne logi.

Przykład: C:\Symfonia\WebAPI\Modules\HMF\mobileHandelLogs

 

imgmh_23_8_258

Logi z aplikacji mobilnej starsze niż 180 dni są automatycznie usuwane z bazy danych przy uruchamianiu WebAPI.

2)Logi WebAPI:

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog logs. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

 

Przykład: C:\Symfonia\WebAPI\logs

 

imgmh_23_8_259

 

3)Logi dodatku do Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel

Logi zapisywane do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowana Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel – katalog logs. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

Przykład: C:\Symfonia\ERP\logs

 

imgmh_23_8_260