Aplikacja mobilna > Instalacja aplikacji z pliku APK

Drukuj

Instalacja aplikacji z pliku APK

Istnieje również możliwość instalacji aplikacji Mobilny Magazyn na urządzeniu mobilnym za pomocą pliku pobranego ze strony internetowej. Aby pobrać plik instalacyjny aplikacji należy otworzyć stronę:

https://pobierzprogram.symfonia.pl/DodatkoweRozwiązania mobilne Sage Mobilny Handel

 

A następnie wybrać odpowiednią wersje aplikacji i pobrać plik na komputer.

 

Pliki instalacyjne aplikacji Mobilny Handel dostępne są również na stronie:

https://eastsoft.pl/pliki-do-pobrania/do-pobrania-mobilny-handel/

 

Następnie należy przejśćpodłączyć urządzenie mobilne do folderu, w którym znajdujekomputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilny pojawi się WebAPI i komunikat: Ładowanie urządzenia przez USB.

Po kliknięciu na komunikat, na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia USB. Należy wybrać opcję Przesyłanie/Transfer plików.

 

imgmh557

 

Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem mobilnym a komputerem.

 

W kolejnym kroku należy na ekranie komputera uruchomić eksplorator plików, gdzie widoczne będą dyski twarde obu urządzeń (Mój komputer/ Eksplorator plików). Aby otworzyć folder pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego należy kliknąć w ikonę przedstawiającą urządzenie.

 

imgmh558

 

Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane pliki znajdujące się na urządzeniu.

 

Pobrany wcześniej plik Sage.PL.WebAPI.Configurator.exe jako administratorinstalacyjny aplikacji Symfonia Mobilny Handel należy umieścić w jednym z katalogów znajdujących się na urządzeniu. Należy odszukać pobrany wcześniej plik APK, zaznaczyć go myszką i kliknąć prawym przyciskiem myszki. Następnie wybrać polecenie Kopiuj lub użyć skrótu klawiszowego CTRL+C.

 

imgmh559

 

W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wskazać opcję Wklej lub użyć kombinacji klawiszy CTRL+V. Zapisaną na komputerze kopię można usunąć.

 

imgmh560

 

imgmh561

 

Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu Windows. . Następnie należy uruchomić plik instalacyjny.

 

imgmh562

 

Rozpocznie się instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk Otwórz – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.

imgmh563

 

Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Handel może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

 

Aktualizacja aplikacji

Aby zaktualizować aplikację Mobilny Handel należy pobrać plik instalacyjny w taki sam sposób jak zostało opisane to w powyższym rozdziale.

 

Po uruchomieniu odpowiedniego pliku,pliku instalacyjnego aplikacji Mobilny Handel na urządzeniu mobilnym na ekranie wyświetli się okno konfiguratora. W zakładce Mobilny Handel/Mobilny Magazyn należy wpisać klucz licencyjny. pytanie o zainstalowanie aktualizacji dla posiadanej aplikacji. Po kliknięciu Zainstaluj rozpocznie się instalacja aktualizacji.

 

imgmh573

 

Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku Otwórz lub wyszukując ją w menu głównym telefonu.