Strona startowa

Drukuj

Do czego służy program Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace?

Kadry i Płace jest jednym z programów Sage Symfonia 2.0, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi firmami.

 

Program Kadry i Płace wspomaga czynności związane z zatrudnianiem, organizacją czasu pracy i wynagradzaniem pracowników.

Program umożliwia:

pełny przegląd „historii" pracownika w firmie, organizacji jego czasu pracy, nieobecności, urlopów, płac, zmian w systemie wynagrodzenia oraz innych zdarzeń, występujących w trakcie okresu zatrudnienia;

zaplanowanie organizacji czasu pracy w firmie z podziałem na poszczególnych pracowników i grupy pracowników w dowolnym przedziale czasu;

zaplanowanie dla poszczególnych pracowników i grup pracowników zasad wynagradzania w dowolnym przedziale czasu;

obliczanie wysokości wynagrodzeń i innych elementów systemu kadrowo-płacowego na koniec każdego okresu płacowego (tworzenie listy płac);

wykonywanie niezbędnych raportów dla ZUS i urzędów skarbowych. Wystawianie potrzebnych dokumentów kadrowo-płacowych;

uzyskiwanie informacji statystycznych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;

przesyłanie poleceń księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość.