Firma

Firma

Podstawowe czynności

Okresy

Listy płac

Deklaracje PIT

Deklaracje ZUS

Przelewy

Czas pracy

Osoby

 

Pracownicy

Pracownicy

Informacje podstawowe

Stosunek pracy

Umowy cywilnoprawne

Wynagrodzenia

Nieobecności

Import e-zwolnień

Wyrównania i korekty

Zarządzanie PPK

Dziennik zdarzeń

Rejestracja czasu pracy

Dane osobowe w programie

Anonimizacja danych osobowych

 

Zaawansowane

Zaawansowane

Wzorce

Kartoteki

Współpraca z innymi programami

 

Administacja

Administracja

Kreator dodawania firmy

Rejestracja licencji

Użytkownicy

Zestawy praw dla użytkownika

Ustawienia dostępu do danych

Konfiguracja programu

Konfiguracja komunikacji sieciowej

 

Artykuly

Artykuły

Zmiany w wersji

Dokumenty

Raporty

 

Artykuly

e-Teczka

Ustawienia

Dodawanie użytkowników

Zarządzanie użytkownikami

Dokumenty

Typy Dokumentów

Kopia bezpieczeństwa

Instrukcja publikacji IIS/Azure