Administracja > Zalogowani użytkownicy

Drukuj

Zalogowani użytkownicy

Polecenie Administracja > Zaawansowane > Zalogowani użytkownicy otwiera okno prezentujące informacje o użytkownikach aktualnie zalogowanych do firmy.

 

W oknie Zarządzanie historią w bazie prezentowana jest lista tabel w bazie danych pogrupowanych według schematów. Na liście tej można określić, dla których tabel powinien być włączony zapis historii. Dodatkowo istnieje możliwość usunięcia z bazy już zapisanych danych historycznych. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie fizycznej wielkości bazy na dysku. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przywrócenia usuniętych danych historycznych z poziomu aplikacji. Jest to możliwe poprzez przywrócenie bazy z backupu.

 

Informacje o zalogowanych użytkownikach prezentowane są w kolumnach:

Moduł – skrót modułu,

Użytkownik Windows – nazwa użytkownika domenowego (logowanie zintegrowane),

Użytkownik Symfonia ERP – login użytkownika systemu,

Imię – imię osoby,

Nazwisko – nazwisko osoby,

Zalogowany od - data oraz czas, w którym nastąpiło zalogowanie do systemu,

Nazwa maszyny – nazwa komputera zalogowanego użytkownika,

Wersja systemu – wersja systemu.

 

Przycisk Odśwież aktualizuje informacje prezentowane na oknie.

 

Przycisk Skopiuj do schowka kopiuje zaznaczone dane do schowka systemu Windows.