Strona startowa

Drukuj

Wymagania systemowe

Program wymaga ustawienia zawsze aktualnej daty systemowej w systemie operacyjnym ze względu na system licencjonowania.

 

Instalacja jednostanowiskowa

Minimalne wymagania sprzętowe

Uwagi i zalecane wymagania

Procesor:

2GHz, 2 rdzenie

Zalecane 4 rdzenie.

Pamięć:

4GB RAM

Zalecane: 8GB RAM.

Dysk:

12GB miejsca na dysku

Zalecane: dysk SSD, 16GB miejsca na dysku.

Sieć:

Aktywne połączenie internetowe

 

Monitor:

min. 1024x768

 

System:

Windows 10 pro (64 bit)*

Windows 11

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

Baza danych:

MS SQL 2022 Express**

MS SQL 2019 Express**

MS SQL 2017 Express**

MS SQL 2016 Express SP 1**
dla Windows 10/8.1/8 Pro x64 ***

MS SQL Server 2022 Standard

MS SQL Server 2017 Standard

MS SQL Server 2016 Standard***

 

MS SQL musi być postawiony z Server Collation – Polish_CI_AS.

Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS.

Serwer powinien pracować w trybie uwierzytelniania Mixed mode (SQL Serwer and Windows Authentication mode).

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

Dodatkowe oprogramowanie:

NET Framework 4.8

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

 

* Praca na Windows 10 w wersjach Mobile i Mobile Enterprise nie jest wspierana. Zapoznaj się z informacją o wsparciu dla poszczególnych wersji systemu Windows 10:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

** Zapoznaj się z informacją o limitach i wymaganiach MS SQL Express, dla licencji wielofirmowych zalecamy użycie minimalnie MS SQL Standard.

*** Instalacja SQL 2016 na Windows 11 nie jest możliwa.

 

Instalacja wielostanowiskowa

Wymagania dla serwera

Minimalne wymagania sprzętowe (serwer)

Uwagi i zalecane wymagania

Procesor:

2GHz, 2 rdzenie

 

Pamięć:

8GB RAM

Zalecane: 16GB RAM.

Dysk:

12GB miejsca na dysku

Zalecance: dysk SSD, 16GB miejsca na dysku.

System:

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji

Baza danych:

MS SQL 2022 Express*

MS SQL 2019 Express* dla Windows 10

MS SQL 2017 Express*

MS SQL 2016 Express SP 1*
dla Windows 10/8.1/8 Pro x64

MS SQL Server 2022 Standard

MS SQL Server 2019 Standard

MS SQL Server 2017 Standard

MS SQL Server 2016 Standard

MS SQL musi być postawiony z Server Collation – Polish_CI_AS.

Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS.

Serwer powinien pracować w trybie uwierzytelniania Mixed mode (SQL Serwer and Windows Authentication mode).

Wymagane jest wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji. (Service Pack dla SQL 2016, Cumulative Update dla SQL 2017/2019).

Serwer SQL wymaga systemu 64 bitowego.

Dla większych instalacji (powyżej 10 stanowisk roboczych) serwer bazodanowy MS SQL powinien znajdować się na osobnej maszynie (oddzielnie od stanowisk roboczych z aplikacjami Symfonii).

Instalacja serwera bazodanowego SQL powinna znajdować się na osobnej maszynie (oddzielnie od stanowisk roboczych z programami Symfonia).

Dodatkowe oprogramowanie:

NET Framework 4.8

 

 

* Zapoznaj się z informacją o limitach i wymaganiach MS SQL Express, dla licencji wielofirmowych zalecamy użycie minimalnie MS SQL Standard.

 

Wymagania dla stacji roboczej

Minimalne wymagania sprzętowe

Uwagi

Procesor:

1,8GHz, 2 rdzenie

Zalecane 4 rdzenie.

Pamięć:

4GB RAM

Zalecane: 8GB RAM.

Dysk:

12GB miejsca na dysku

Zalecane: dysk SSD.

Sieć:

Aktywne połączenie internetowe

 

Monitor:

min. 1024x768

 

System:

Windows 10 (64 bit)*

Windows 11

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

Dodatkowe oprogramowanie:

NET Framework 4.8

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

 

* Zapoznaj się z informacją o wsparciu dla poszczególnych wersji systemu Windows 10

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

 

Instalacja wielostanowiskowa - Serwer terminali (RDP)

Serwer Terminali

Minimalne wymagania sprzętowe

Uwagi i zalecane wymagania

Procesor:

2GHz, 4 rdzenie

Zalecane: 2GHz, 2 rdzenie + dodatkowo 1 rdzeń na każdego użytkownika.

Pamięć:

8GB RAM+ 1,5 GB na użytkownika/aplikację.

 

Sieć:

Aktywne połączenie internetowe

 

System:

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2022

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

Dodatkowe oprogramowanie:

NET Framework 4.8

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

 

Serwer SQL

Minimalne wymagania sprzętowe (serwer)

Uwagi i zalecane wymagania

Procesor:

2GHz, 4 rdzenie

 

Pamięć:

8GB RAM

Zalecane: 16GB RAM.

System:

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

Baza danych:

MS SQL 2022 Express*

MS SQL 2019 Express*

MS SQL 2017 Express*

MS SQL 2016 Express SP 1*
dla Windows 10/8.1/8 Pro x64

MS SQL Server 2022 Standard

MS SQL Server 2019 Standard

MS SQL Server 2017 Standard

MS SQL Server 2016 Standard

MS SQL musi być postawiony z Server Collation – Polish_CI_AS.

Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS.

Serwer powinien pracować w trybie uwierzytelniania Mixed mode (SQL Serwer and Windows Authentication mode).

Wymagane jest wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji. (Service Pack dla SQL 2016, Cumulative Update dla SQL 2017/2019).

Serwer SQL wymaga systemu 64 bitowego.

Dla większych instalacji (powyżej 10 stanowisk roboczych) serwer bazodanowy MS SQL powinien znajdować się na osobnej maszynie (oddzielnie od stanowisk roboczych z aplikacjami Symfonii).

Instalacja serwera bazodanowego SQL powinna znajdować się na osobnej maszynie (oddzielnie od stanowisk roboczych z programami Symfonia).

Dodatkowe oprogramowanie:

NET Framework 4.8

Wymagane wgranie wszystkich krytycznych aktualizacji.

 

* Zapoznaj się z informacją o limitach i wymaganiach MS SQL Express, dla licencji wielofirmowych zalecamy użycie minimalnie MS SQL Standard

 

Dodatkowe informacje

Data Systemowa

Ze względu na system licencjonowania program wymaga ustawienia w systemie operacyjnym zawsze aktualnej daty systemowej.

 

Współpraca z MS Office

Program współpracuje z oprogramowaniem Microsoft Office 365, 2019, 2016, 2013, 2010 w wersji desktopowej 32-bitowej.

 

Obsługa plików PDF

Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe® Acrobat® Reader.

 

Ekrany dotykowe

Program Symfonia Kadry i Płace nie został zaprojektowany pod wykorzystanie na ekranach dotykowych i nie jest na nich testowany.

 

Edycje Windows

Windows RT nie jest wspierany przez oprogramowanie Symfonia. Rekomendujemy system Windows™ w wersji przeznaczonej dla firm, czyli wersje PRO i wyższe, ponieważ edycje Home działają tylko w sieciach typu peer‑to‑peer, a tym samym nie mogą być użyte w domenach sieciowych (usługa Active Directory). Czyli między innymi:

nie będzie działać logowanie zintegrowane,

znacznie utrudniona może być konfiguracja pracy na wielu stanowiskach,

nie będzie wsparcia dla pracy w trybie klient-serwer (w roli serwera).

 

Należy także mieć na uwadze, że wersja HOME ma nałożone ograniczenia dotyczące wielkości obsługiwanej pamięci RAM, ilości fizycznych procesorów, etc. co skutkować będzie gorszą wydajnością.

 

Więcej informacji o różnicach w edycjach Windows dostępnych jest na stronach Microsoftu:

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare

 

Microsoft SQL Server

Program Symfonia ERP Kadry i Płace jest testowany i wspierany z następującymi wersjami serwera Microsoft SQL Server:

SQL Server 2022 Enterprise Edition/Standard Edition

SQL Server 2019 Enterprise Edition/Standard Edition

SQL Server 2017 Enterprise Edition/Standard Edition

SQL Server 2016 Enterprise Edition/Standard Edition

SQL Express 2022

SQL Express 2019

SQL Express 2017

SQL Express 2016

 

Zalecamy instalacje SQL Server na osobnej, dedykowanej maszynie.

 

MS SQL musi być postawiony z wymaganym Server Collation – Polish_CI_AS.

Baza danych, na której działa program, także wymaga Server Collation – Polish_CI_AS.

Serwer powinien pracować w trybie uwierzytelniania Mixed mode (SQL Serwer and Windows Authentication mode).

 

Wersja MS SQL Server 2016 Express SP1 jest dostępna do pobrania z płyty instalacyjnej w postaci zautomatyzowanej instalacji i posiada ograniczone możliwości.

 

Informacje o limitach MS SQL 2017 Express i MS SQL 2016 Express dostępne są na stronach Microsoftu, uwaga dokumentacja dla obu wersji jest wspólna w wielu miejscach w źródłach producenta:

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022?view=sql-server-ver16

 

Microsoft SQL Server - wymagania techniczne

Różne wersje serwera Microsoft SQL Server posiadają własne wymagania systemowe oraz ograniczenia, co do wspieranych systemów operacyjnych. Więcej informacji dostępnych jest na stronach Microsoftu, np.:

dla SQL Server 2016 (w tym SQL Server Express):
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server

 

Konfiguracja serwera MS SQL i środowiska sprzętowego dla pracy wielostanowiskowej

Dobór optymalnej konfiguracji sprzętowej jak i programowej powstaje na etapie analizy przedwdrożeniowej uwzględniającej m.in.: wielkość i ilość obsługiwanych baz danych, ilość obsługiwanych użytkowników (również dla usług terminalowych), wydajność itp.

 

Dla licencji wielofirmowych zalecamy użycie minimalnie MS SQL Standard.