Wynagrodzenia > Pożyczki

Drukuj

Pożyczki

Rejestracja pożyczki

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji pożyczki i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenia \ 01 Pożyczki \ Pożyczka.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Pożyczka uzupełnij pola:

Kwota - kwotą pożyczki

Domyślna wartość rozliczenia - domyślna ratą spłaty pożyczki.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Spłata pożyczki

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień spłaty pożyczki i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenia \ 01 Pożyczki \ Spłata pożyczki.

3.Z rozwijanego menu Transakcja wybierz pożyczkę do spłaty.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Pożyczka - rozliczenie wyświetlone są parametry pożyczki jej spłaty.

6.Sprawdź kwotę spłaty pożyczki i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

 

Zobacz także:

Dane kadrowe - Transakcje