Strona startowa

Drukuj

Odłączanie lub przypisanie do wzorca

Wzorzec pracownika

Wzorzec

W tym polu wybieramy wzorzec który ma być przypisany.

Wybierz wzorzec podczas wstawiania zdarzenia

Jeśli ta opcja jest zaznaczona wtedy wyższe pole jest w trybie wyboru klasy i to z jej zakresu będzie możliwość wyboru wzorca w trakcie wykonania akcji.

 

Czas trwania

równy czasowi trwania zdarzenia.

Operacja przypisania do wzorca będzie trwać tak samo długo jak zdarzenie.

N dni/tygodni/miesięcy/lat  

Wybranie tego pola pozwala ustalić czas trwania przypisania na określoną liczbę dni, tygodni, miesięcy i lat.

nieokreślony  

Wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca do odwołania.

 

Przesunięcie względem zdarzenia zawierającego akcję

brak przesunięcia

Wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca bez przesunięcia czasowego w stosunku do wystąpienia zdarzenia.

przesunięcie o podaną liczbę dni

Wybranie tego pola przypisuje pracownika do wzorca z przesunięciem o wybraną liczbę dni stosunku do wystąpienia zdarzenia.

przesunięcie o podaną liczbę dni, miesięcy i lat

Ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wstawioną w pola liczbę dni, miesięcy i lat.

przesunięcie o podaną liczbę wystąpień wybranego dnia tygodnia  

Ten wybór ustala wartość przesunięcia operacji o wybrany dzień tygodnia, wskazany dzień N-tego z kolei miesiąca ustala przesunięcie na wskazany dzień w wybranym miesiącu.

N-te wystąpienie wybranego dnia tygodnia w K-tym z kolei miesiącu

W tym polu można ustalić wartość przesunięcia jako kolejno wybrany dzień w ustalonym tygodniu wybranego miesiąca.

 

Korekta wyznaczonej daty (gdy wypada w dzień wolny)  

Zmień datę na najbliższy dzień roboczy.

Wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień roboczy od ustalonej daty.

Zmień datę na najbliższy dzień roboczy następujący po tej dacie.

Wybranie tego pola zmienia datę wykonania operacji na najbliższy dzień roboczy po dacie wystąpienia zdarzenia.

bez korekty  

Wybranie tego pola ustala datę wykonania operacji na dzień wystąpienia zdarzenia, niezależnie od rodzaju dnia.