Deklaracje PIT > Usuwanie e-deklaracji PIT

Drukuj

Usuwanie e-deklaracji PIT

W przypadku, gdy deklaracja zawiera błędy lub jest niezgodna ze schematem, można ją usunąć, a następnie wygenerować poprawną. Aby usunąć deklarację należy ją zaznaczyć na liście w oknie Deklaracje podatkowe, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

 

Nie można usunąć deklaracji elektronicznej, która została podpisana, wysłana i potwierdzona. W takim przypadku należy wygenerować deklaracje w formie korekty, sprawdzić jej poprawność, podpisać, wysłać i potwierdzić.