Deklaracje PIT > Podgląd e-deklaracji PIT

Drukuj

Podgląd e-deklaracji PIT

Aby otworzyć podgląd deklaracji elektronicznej:

1.Otwórz kartotekę e-Deklaracji. Zależnie od ustawień programu można to zrobić:

z menu programu wybierz Funkcje > Kartoteki > e-Deklaracje.

kliknij znajdujący się na górnym pasku przycisk Kartoteki i wybierz e-Deklaracje.

wybierz z bocznego paska e-Deklaracje.

2.W oknie Deklaracje podatkowe kliknij dwukrotnie na deklaracji, którą chcesz obejrzeć.