Elementy kadrowo-płacowe > Lista elementów w oknie Elementy kadrowo-płacowe

Drukuj

Lista elementów w oknie Elementy kadrowo-płacowe

Drzewko to prezentuje wszystkie dostępne w programie elementy do budowy systemów wynagrodzeń, umożliwiając ich wyszukiwanie i dodawanie do systemu wzorca.

Pod drzewkiem znajdują się dwa listki umożliwiające zmianę formatu prezentowanej informacji.

 

Zakładka Katalogi

Wybiera widok katalogu elementów (grupy stworzone przez użytkownika i grupy predefiniowane).

 

Zakładka Kategorie

Wybiera widok według kategorii elementów:

 

item3

Reprezentuje element systemu wynagrodzeń, który można "przeciągnąć i upuścić" nad lewym drzewkiem, dodając w ten sposób element do systemu wzorca.

ITEM_L4

Reprezentuje element systemu wynagrodzeń, którego nie można wybrać (np. element składowy elementu zgrupowanego).

SKLADNIK10

Reprezentuje wszystkie dostępne składniki.

param9

Reprezentuje wszystkie dostępne parametry.

NALICZ10

Reprezentuje wszystkie dostępne naliczenia.

OBCIO10

Reprezentuje wszystkie dostępne obciążenia.

egroup5

Reprezentuje wszystkie dostępne elementy zgrupowane.

elkadr6

Reprezentuje wszystkie dostępne elementy kadrowe.

elkadrzg5

Reprezentuje wszystkie dostępne elementy kadrowe zgrupowane.

ATRKADR

Reprezentuje wszystkie dostępne atrybuty elementu kadrowego zgrupowanego.

elkadwid4

Reprezentuje wszystkie dostępne widoki na element kadrowy zgrupowany.

 

Menu podręczne – dostępne tu jest jedynie polecenie:

Edycja – powoduje otworzenie okna definicji zaznaczonego elementu.