Elementy kadrowo-płacowe > Klasyfikacja elementów

Drukuj

Klasyfikacja elementów

Definiowany element może zostać zaklasyfikowany przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Dzięki temu program uwzględni ten element przy wyliczaniu elementów takich, jak: Przychód opodatkowany, Podstawa wymiaru składki ZUS czy Podstawa premii.

 

Elementy tego rodzaju wyliczane są automatycznie jako suma innych elementów, należących do odpowiedniej klasy.

 

Oczywiście element może być zaklasyfikowany jednocześnie do wielu zbiorów lub w ogóle nie zaklasyfikowany. Na przykład Wynagrodzenie zasadnicze wchodzi w skład wielu klas.

Program przewiduje również możliwość zdefiniowania innych klasyfikacji dla indywidualnych potrzeb firmy.

 

Nie stosuje się Klasyfikacji dla następujących typów parametrów:

progi podatkowe

data

napis

element słownika