Elementy kadrowo-płacowe > Grupy elementów systemów wynagrodzeń

Drukuj

Grupy elementów systemów wynagrodzeń

Aby ułatwić zarządzanie elementami kadrowo-płacowymi istnieje możliwość definiowania grup elementów przy czym dany element (np. Składnik) może należeć do wielu grup. Pozwala to na szybkie wyszukiwanie elementów na podstawie ich charakteru. Na przykład tworzysz grupę Składniki akordowe, Składniki Handlowca, Naliczenia typowe, itp.. Dzięki temu możesz łatwo odnaleźć potrzebny element aby zmodyfikować go lub dodać do wybranego systemu wynagrodzeń.