Dokumenty > Fundusz Emerytur Pomostowych

Drukuj

Fundusz Emerytur Pomostowych

Znajdująca się w programie Symfonia ERP Kadry i Płace funkcjonalność naliczenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na określony czas lub od określonej daty wspomaga użytkowników w procesie spełnienia wymogów prawnych.

 

Źródło ZUS: http://www.zus.pl/files/FEP_ZUS.pdf

 

Obsługa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Od 1 stycznia 2010 roku pracodawca opłaca składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,

wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 

Składkę na FEP odprowadza się również za pracowników, którzy zawarli umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą lub wykonują ją na rzecz własnego pracodawcy. Bez znaczenia jest czy przedmiotem takiej umowy cywilnoprawnej będzie wykonywanie prac określonych przez płatnika, jako prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Informacje związane z liczbą ubezpieczonych, liczbą stanowisk i składką naliczoną dla pracowników wykazane są na deklaracji rozliczeniowej DRA w sekcji IX. Zestawieniu należnych składek Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Umowy o pracę

Podstawową zasadą, jaką przyjęto w wizji rozwiązania jest to, że naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych realizujemy poprzez uzupełnienie elementu kadrowego Praca w szczególnych warunkach. Element znajduje się w zestawie danych kadrowych Zgłoszenie ZSWA (ZUS\Dane rejestracyjne\). Składka na FEP jest naliczana tylko w przypadku poprawnego uzupełnienia elementu kadrowego Praca w szczególnych warunkach – uzupełniony co najmniej kod i data rozpoczęcia.

 

W przypadku utworzenia przez użytkownika naliczania składki na FEP jest możliwość uwzględnienia jej w funkcjonalności dostarczanej przez Symfonię. Do tego celu służy klasa Składniki wchodzące do składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Do utworzonego składnika należy dodać klasę a następnie elemencie finans. skł. na Fundusz Emerytur Pomostowych przez płatnika ustawić datę na następny miesiąc.

 

Umowy cywilnoprawne

Proces ten został zrealizowany poprzez umożliwienie określania, jakie składki maja się naliczać dla danego rozliczenia umowy cywilnoprawnej. Podczas rozliczania umowy cywilnoprawnej można dla elementu naliczanie ubezpieczenia ? wybrać pozycję z dodatkowym opisem FEP obrazującym naliczanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Deklaracja zgłoszeniowa ZSWA

W celu wygenerowania formularza zgłoszeniowego ZSWA należy uzupełnić dane z zestawu kadrowego Zgłoszenie ZSWA. W elemencie kadrowym zgłoszenie/korekta danych do ZSWA ustawiamy czy jest to zgłoszenie czy korekta.

W elemencie kadrowym Praca w szczególnych warunkach ustawiamy kod szczególnych warunków/charakteru pracy (po uprzednim uzupełnieniu nowymi wartościami obowiązującymi od 2010 roku) i daty rozpoczęcia lub zakończenia.

Wykonując raport ZUS ZSWA eksport należy ustawić okres całego roku za który wykonywana jest deklaracja. Pierwszą deklaracje należy złożyć za rok 2010 i na początku roku 2011 należy wykonać ten raport z datami 2010-01-01 ÷ 2010-12-31.