Elementy kadrowo-płacowe > Element o wartości wprowadzanej z klawiatury

Drukuj

Element o wartości wprowadzanej z klawiatury

Element taki przechowuje pewną wartość, wprowadzaną z klawiatury przez użytkownika. Wartość takich elementów w systemie wynagrodzeń konkretnego pracownika lub wzorca może mieć różny charakter w zależności od tego skąd jest pobierana. Może to być:

 

head1

 

wartość indywidualna, gdy dotyczy tylko danego pracownika. Wprowadzasz ją z klawiatury w odpowiednim oknie w oknie pracownika. Przykładem elementu, któremu nadaje się zwykle wartość indywidualną jest Liczba dzieci.

 

USERS2

 

wartość wzorcowa, gdy wartość pobierana jest z systemu wynagrodzeń wzorca przyporządkowanego pracownikowi. Wprowadzasz ją z klawiatury w odpowiednim oknie w oknie wzorca. Każda zmiana tej wartości we wzorcu powoduje odpowiednią zmianę u wszystkich pracowników, którzy korzystają z tego wzorca.

 

vglob10

 

wartość globalna, gdy wartość nie dotyczy tylko systemu wynagrodzeń pojedynczego pracownika lub wzorca, lecz pochodzi z globalnego systemu wynagrodzeń firmy, określonego w ramach całej firmy i dostarczającego wartości specyficznych dla całej firmy. Wprowadzasz ją z klawiatury w odpowiednim oknie w oknie firmy. Każda zmiana tej wartości w systemie wynagrodzeń firmy powoduje odpowiednią zmianę u wszystkich pracowników firmy, dla których nie przysłonięto jej wartością indywidualną lub wzorcową. Przykładami elementów o wartościach globalnych mogą być Stawki podatku dochodowego dla poszczególnych progów podatkowych, Miesięczne koszty uzyskania przychodu czy Procent składki ZUS za pracownika.